دانشجو معلم

 • سارا چوپان
 • سارا چوپان

 • سارا چوپان
 • سارا چوپان

imaiges                                                                                  

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی

کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی

هر کس آزار من زار پسندید ولی

نپسندید دل زار من آزار کسی

آخرش محنت جانکاه به چاه اندازد

هر که چون ماه برافروخت شب تار کسی

سودش این بس که بهیچش بفروشند چو من

هر که با قیمت جان بود خریدار کسی

سود بازار محبت همه آه سرد است

تا نکوشید پی گرمی بازار کسی

من به بیداری از این خواب چه سنجم که بود

بخت خوابیدهٔ کس دولت بیدار کسی

غیر آزار ندیدم چو گرفتارم دید

کس مبادا چو من زار گرفتار کسی

تا شدم خوار تو رشگم به عزیزان آید

بارالها که عزیزی نشود خوار کسی

آن که خاطر هوس عشق و وفا دارد از او

به هوس هر دو سه روزیست هوادار کسی

لطف حق یار کسی باد که در دورهٔ ما

نشود یار کسی تا نشود بار کسی

گر کسی را نفکندیم به سر سایه چو گل

شکر ایزد که نبودیم به پا خار کسی

شهریارا سر من زیر پی کاخ ستم

به که بر سر فتدم سایه دیوار کسی

 


 • سارا چوپان

برای دریافت مقاله ی تطبیقی آموزش و پرورش ایران و کشور سوئد می توانید به پیوند زیر مراجعه نمایید.

دریافت مقاله

 • سارا چوپان

 • توکل یعنی اجازه دادن به خداوند... که خودش تصمیم بگیرد..تو فقط بخواه و آرزو کن
 • اما پیشایش شاد باش و ایمان داشته باش
 • که رویاهایت هم چون بارانی در حال فروریختنند
 • پیشاپیش شاد باش وشکر گذار چرا که خداوند نه به قدر رویاها
 •  بلکه به اندازه ی ایمان و اطمینان توست که میبخشد
 • سارا چوپان

جملات زیبا گیله مردبزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد و نه شعور لازم برای خاموش ماندن.....

 • سارا چوپان